Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Specialkostordination i särskilt boende

Specialkoster i särskilt boende ordineras av sjuksköterska i kommunen på en särskild blankett.

Normalt brukar omvårdnadsansvarig sjuksköterska göra detta, men det kan även vara annan sjuksköterska som gör ordinationen vid behov.

Blanketten som ska användas heter Ordination av specialkost i särskilt boende. Den fylls i och lämnas till aktuellt kök. Om köket inte finns i samma hus som sjuksköterskan jobbar i ska blanketten skickas till aktuellt kök.

En kopia av blanketten lämnas till kontaktperson eller måltidsbeställare på avdelningen.

Köksansvarig kock lägger in specialkostordinationen i kostdatasystemets beställningsregister, och fyller på med måltidsbeställningar för hela den tid som avdelningen har beställt sina måltider. Sedan kan personal på avdelningen fortsättningsvis göra måltidsbeställningar av specialkosten.

De avvikande koster eller önskemål som inte finns med på blanketten räknas inte som specialkoster av medicinska skäl. De ska inte ordineras av sjuksköterska. Däremot är det viktigt att sådana önskemål framgår på ordinationsblanketten längst ned under rubriken "Övrigt", om de finns med i kombination med behov av specialkost, då alla specialkoster är anpassade efter första alternativrätten på matsedeln.

Exempel på koster som inte är specialkoster är vegetarisk mat, mat utan fläskkött eller mat utan kål, baljväxter och andra gasbildande livsmedel (det som förr kallades skonkost).

Om dessa koster inte förekommer i kombination med en specialkost, beställer personalen på avdelningen detta själva genom att antingen välja rätt alternativ i matsedeln eller genom att göra en specialkostbeställning för den aktuella dagen. Det finns alltid ett fläskfritt och ett mer ”skonsamt” alternativ på matsedeln. 

Ändring av ordinerad specialkost

När en kostordination ska ändras lämnar/skickar sjuksköterska in en ny blankett till köket och till avdelningspersonalen. Det måste då framgå på blanketten vilken kost det är som ska ändras. Köksansvarig kock ändrar den befintliga ordinationen i kostdatasystemet och lägger om måltidsbeställningen för perioden. Ändringen kan vara ett resultat av uppföljningen av en nutritionsbehandling, och ska också dokumenteras i journalen. 

Avslut av ordinerad specialkost

När en kostordination ska avslutas kan antingen sjuksköterska eller avdelningspersonal göra detta genom att kryssa i rutan "Avslut" på den befintliga ordinationsblanketten (originalet eller kopian) och lämna till köket. Köksansvarig kock raderar då alla måltidsbeställningar för perioden och avslutar specialkosten i beställningsregistret.

Ordinationer till Älgvägens centralkök

Birkagårdens, Bågens, Hovslunds och Östregårdens sjuksköterskor skickar sina ordinationer via e-post till Älgvägens kök.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati