Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Avfall

Här kan du läsa om rutiner för hantering av avfall

Version: 2009-01-12
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Politik och demokrati