Cytostatika

Rutin för omhändertagande av avfall i samband med cytostatikabehandling.

LÄNK

Version: 2016-12-13
Fastställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati