Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Avvikelsehantering

Rutiner för avvikelsehantering finns i handboken "När det inte blev som det var tänkt".öppnas i nytt fönster 

Version: 2008-02-28
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati