Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Delegering

Riktlinjer för delegering och överlåtelse av arbetsuppgifter inom hälso-och sjukvård inom omsorgsförvaltningens verksamhet.

Rutin för utformande av patientbundna skötselanvisningar för hälso-och sjukvård i samband med riskanalys insulindelegation.

Version: 2012-12-30

Fastställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati