Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Riktlinjer för delegering och kunskapstest

Riktlinjer för delegering och kunskapstest

LÄNK till riktlinjer, lokala rutiner för Växjö kommun.

Inför läkemedelsdelegering ska personal ha genomgått webutbildningen "Jobba säkert med läkemedel".länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Diplom som intygar genomgången utbildning ska då uppvisas för sjuksköterska innan delegering. Diplomet gäller ett år. När delegeringen ska förnyas måste delegaten besvara frågorna i Webutbildningen igen för att kunna skriva ut ett nytt diplom. Sjuksköterska kan vid behov begära att delegaten går hela webutbildningen igen.

För att göra rätt vid inloggning på ovanstående utbildning ska denna instruktion användas. Alla sjuksköterskor ska också gå igenom utbildningen.

Webutbildningen ska kompletteras med en lokal utbildningdel som ges av sjuksköterska och ett kunskapstest ska utföras även på den lokala delen.

LÄNKöppnas i nytt fönster till den lokala utbildningsdelen

Kunskapstest ska användas vid den första delegeringen och därefter årligen

Kunskapstest

Facit på kunskapstestet ligger tillgängligt för sjuksköterskor i G-katalogen under SSK Arbetsplats/FACIT Delegering.

För att genomföra kunskapstest ska denna ordinationshandling och denna signeringslista användas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2017
Politik och demokrati