Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Utbildningsmaterial för läkemedelshantering

Inför delegering i läkemedelshantering ska all personal gå webbutbildningen "jobba säkert med läkemedel"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan vara svårt att veta hur man gör utbildningen och därför är det bra att följa denna instruktion.

När personalen har gått webutbidlningen med godkänt resultat ska ett diplom skrivas ut alternativt fotograferas. Kopia på diplomet eller foto ska lämnas/visas till/för enhetschef och till den sjuksköterska som ska delegera.

Delegerande sjuksköterska går sedan igenom den lokala utbildningsdelen med stöd av utbildningsmaterial och delegaten genomför sedan kunskapstest LÄNK. Facit på kunskapstesten finns på G/Arbetsplats SSK/ FACIT Delegering

LÄNKöppnas i nytt fönster till utbildningsmaterial för den lokala delen.

Version: 2017-05-04
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati