Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Demens

De rekommendationer som finns för vård och omsorg för personer med demenssjukdom beskrivs i två nivåer:

  1.  Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdomlänk till annan webbplats
  2. Vårdprogram för demenssjukdomar i Kronobergs län

Svenskt demenscentrum

Samlad kunskap, forskning och information inom demensområdet finns på Svenskt demenscentrums hemsida. Där finns även två webbutbildningar:

På demenscentrums hemsida kan du hitta tips på andra utbildningar och litteratur inom demens. Du kan också läsa mer om hur det är att leva med demens, närståendes berättelser m.m.

BPSD-registret

BPSD står för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. BPSD-registret är ett kvalitetsregister som kan användas för personer med BPSD-problematik. Där finns också mycket information och tips på omvårdnadsåtgärder. Registret innehåller också en webutbildning.

Som stöd för bedömning vid hembesök kan du använda Checklista demenssjukvård för demensvård patientansvarig sjuksköterska i Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Politik och demokrati