Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Blodsockermätning och mätning av ketoner

Rutin för Blodsockermätare

Blodsockermätning som görs av kommunal hälso- och sjukvårdspersonal görs med enhetsbunden blodsockermätare.

Teststickor för mätaren beställs via e-builder.

Inga mätare får beställas av enheterna, beställning görs via Hjälpmedelscentrum tel: 6100. Rutin för kontroll av blodsockermätare finns i den medicintekniska handboken. http://www.vaxjo.se/Omsorgens-handbocker---startsida/Medicinsktekniska-produkter-/Reparation-rekonditionering-och-forebyggande-underhall/Rutin-for-kontroll-av-blodsockerapparat-/

Lokal rutin ska finnas på varje enhet för kontroll av blodsockermätare. Kontrolltestschema ska sparas på enheten i tre år.

Batterier beställes via Ines.

Testlösning beställes via  Minela Ceric, telefon 4612 eller Annika Oscarsson, telefon 6276

Pennkanyler/lancetter för blodsockerkontroll ska kommunen tillhandahålla och de beställs via e-builder.

Mätning av ketoner:

Ketonstickor för urin beställes som läkemedelsnära produkt.

Vid behov av mätning av ketoner i blodet krävs individuell förskrivning av mätare och stickor. Förskrivningen görs av diabetessjuksköterska eller läkare. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2018
Politik och demokrati