Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Ansvar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att det upprättas rutiner för omhändertagande, transport och förvaring av den avlidne.

Enhetschef/områdeschef

Enhetschef/områdeschef ansvarar för att rutiner är kända och tillämpas i verksamheten.

Version: 2014-03-10
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati