Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Explosiva implantat

Om den avlidne har en pacemaker måste denna tas bort så snart det är möjligt.

Läkare är ytterst ansvarig för att explosiva implantat tas ur den döda kroppen.Av blanketten meddelande till bårhus ska det framgå om den avlidne har pacemaker eller andra implantat (exempel: defibrillator - ICD, insulin- och infusionspumpar, ILR - inplanterad looprekorder som mäter hjärtrytmen, samt nervstimulatorer). 

Version: 2015-08-13
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati