Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Märkning av den döda kroppen

Innan den avlidne transporteras från sin bostad måste identiteten vara styrkt.

Den avlidne ska förses med ett identitetsband. Identitetsbandet får endast fästas av sjuksköterska eller läkare.

Identitetsbandet ska innehålla uppgifter om namn och personnummer. Kontroll görs i journalhandling eller med närstående att uppgifterna är korrekta.

Identitetsbandet får inte klippas av, vare sig av vårdpersonal eller begravningsbyråpersonal.   

Version: 2014-05-15
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati