Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Arkivering

Journalhandlingar som ska arkiveras skickas till arkivansvarig omsorgsförvaltningen.

Innan journalen skickas eller lämnas till arkivansvarig ska gallring göras av ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut enligt rutiner för arkivering av patientjournal.

Förvaring av patientjournal inom enskild (privat) hälso- och sjukvård regleras i respektive avtal.

Se dokumenthanteringsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för Växjö kommuns omsorgsnämnd på intranätet.

Version: 2016-210-25
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati