Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Bakgrund

Att dokumentera hälso- och sjukvård på ett strukturerat och omsorgsfullt sätt i patientens journal är en viktig åtgärd för att utveckla och säkra vården.

En väl förd journal höjer hälso- och sjukvårdens kvalitet, ger en ökad säkerhet och kontinuitet samt möjliggör att hela processen kan följas. Hälso- och sjukvårdsdokumentation ger också grund för en professionell kommunikation med minskad muntlig rapporttid mellan olika vårdgivare.

Dokumentationen kan utgöra stöd för undervisning och handledning samt möjliggöra forskning.

Riktlinjerna har utarbetats med hänsyn till gällande lagar och föreskrifter för dokumentation. 

Version: 2010-01-27 ersätter 2009-05-11
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati