Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Dokumentationssystem

För en bra utveckling av hälso- och sjukvård behövs en väl fungerande och strukturerad dokumentation. Detta ger ökad säkerhet, kontinuitet och bättre överblick i arbetet.

För sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Vid omvårdnadsdokumentation används ICF.

Bearbetning av ICF- modellen är gjord för att anpassas till Växjö kommuns hemsjukvård.

Verksamhetssytemet sm används är Procapita.

Aktuell information om procapita och gällande instruktioner/stöd för användande finns på http://insidan.vaxjo.se/vaxjo_templates/StandardPage.aspx?id=62489länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Version: 2015-02-09
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati