Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Dokumenthanteringsplan

Här finner du dokumenthanteringsplanerna

Hela dokumenthanteringsplanen finns på intranätet under rubriken Riktlinjer och rutiner.

Version: 2012-01-01
Faställd av:
Omsorgsnämnden
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati