Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Journalutskrift

Om en journalhandling, avskrift eller kopia lämnas ut till annan personal i kommunen eller till annan vårdgivare, ska det antecknas i patientjournalen vem som fått handlingen, syftet och när den lämnades ut.

Vid utskrift eller kopiering av journal för eget bruk ska anteckning göras om syftet och utskriften ska sparas i pappersjournalen.

Version: 2014-11-04
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati