Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Riktlinjer för patientjournaler

Ett enhetligt journalsystem ska användas i kommunens hälso- och sjukvård. Detta gäller oavsett om patienten bor i särskilt boende eller i ordinärt boende.

Den dokumentationsansvarige ska inom sin yrkeskompetens avgöra vad som ska tillföras patientjournalen. 

Vid rättelse av felaktighet skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. 

Journalhandlingen ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den.  

Version: 2009-05-11 ersätter 2008-12-01
Faställd av:
MAS
Dokumentansvarig:
IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati