Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Studenter

Sjuksköterske, arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter ska ha personlig inloggning i procapita som ger läsbehörighet, men inte skrivbehörighet.

Sjuksköterske, arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter som har nytta av inloggning i Cosmic och/eller Pascal i sin praktik ska ha tillfälliga SITHS-kort. De ska ha läsbehörighet i LINK och sammanhållen journal i Cambio Cosmic, men inte skrivbehörighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2017
Politik och demokrati