Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Telefax

Om uppgifter från patientjournalen faxas till annan vårdgivare, läs mer under rubriken Faxrutiner.

Version: 2008-12-01 ersätter 2005-04-08
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati