Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Link

Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschefer och planerare i hemvården är användare i link.

Nedan finns ett antal länkar till dokument som kan vara till hjälp för dig som använder Link.

Version: 2017-02-29
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2018
Politik och demokrati