Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Skyddade personuppgifter

Person/patient med skyddad identitet

Dokumentation i Hälso- och sjukvårdsjournal då person har skyddad identitet sker i pappersjournal som förvaras i dokumentskåp på vårdande enhet.

Person/patient med hemligt telefonnummer

I patientjournalen på sidan för personuppgifter finns en ruta ”skyddat telefonnummer” som kan bockas i, då kommer en text som säger att personen har skyddat telefonnummer.

Rutin för beställning av hjälpmedel vid sekretessmarkering

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Politik och demokrati