Egenvård

Rutiner för samverkan vid egenvård är under omarbetning och kommer åter att publiceras under våren 2018. Tillfällig intruktion för egenvård

Växjö kommuns rutin för egenvård

Blanketter

Blankett för egenvård Växjö kommun

Blankett för egenvård Region Kronoberg och Växjö kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Politik och demokrati