Fall - bedömning och åtgärd

Nedanstående checklista har utformats i samarbete mellan sjuksköterskor i kommunen och läkare i primärvården. Den är i första hand tänkt att användas av sjuksköterska. Efter instruktion av sjuksköterska kan den också användas helt eller delvis av baspersonal. 

Checklista

Version: 2015-10-08
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati