Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Miljön

De vanligaste olyckorna bland äldre och personer med funktionsnedsättning i hemmen är fallolyckor.

Genom förebyggande samarbete med omsorgstagare, närstående eller företrädare kan en hel del olyckor undvikas. Det är viktigt att skapa en miljö, både inne och ute, som minimerar risken att råka ut för en fallolycka.

Med hjälp av ”Checklista inomhus, Säkerhet i vardagen” kan man göra en bedömning av miljön i hemmet och identifiera de faktorer som ökar risken för fall. Den kan användas både i förebyggande syfte och när någon fallit för att undvika nya fall. Mera information finns att läsa i broschyren ”Säkerhet i vardagen”.

För den som söker särskilt boende finns en folder ”Råd om möblering” med tips och råd att tänka på innan man flyttar. 

 

Version: 
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2017
Politik och demokrati