Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Definiton av begreppet fall

För att ha ett gemensamt fallbegrepp vid fallrapportering används definitionen: ”Ett fall är när individen ligger oavsiktligt på golvet, marken eller annan lägre nivå- oavsett om en skada inträffat eller inte”.

Alla fall ska rapporteras! Oavsett om samma person faller flera gånger samma dag.

Version: 1
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati