Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Huvudnycklar till fallprevention

Fem viktiga delar i fallförebyggande arbete har formgetts till en nyckelknippa med 5 nycklar, huvudnycklar till fallprevention.

De utgör en sammanfattning av de viktigaste momenten i det fallförebyggande arbetet. Innehållet är tänkt att hjälpa personalen i det dagliga mötet med omsorgstagare.

  • ”Sängfösare” - för att påminna om kostens betydelse och att fördela näringsintag under det vakna dygnet - ett mellanmål till natten eller tidig på morgon för att nattfastan inte ska bli längre än 11 timmar.
  • Uppmärksamma förändringar i omsorgstagare allmäntillstånd. En av omsorgspersonalens viktigaste uppgifter är att uppmärksamma och rapportera försämringar, t ex smärta, oro, förvirring, för att kunna förutse och förebygga fallskador
  • Miljökoll - analys av hemmiljön med hjälp av checklista inomhus.
  • ”Morna sig” - ta det lugnt vid uppstigning och sitta på sängkanten en stund för att få kontroll på balansen och känna golvet ordentligt. Gäller när omsorgstagare har vaknat på morgonen eller vilat middag, även efter att ha suttit länge bakåtlutad i en fåtölj.
  • Aktivitet i vardagen - promenader & utevistelse. 

 

Version: 2
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati