Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Orsaker till fall - riskfaktorer

Det finns många olika variabler associerade med ökad risk för att falla.

Det finns riskfaktorer som hänför sig till både individ och omgivning. Ju äldre personen är, desto oftare beror fallolyckan på individens orsaker.

Riskfaktorer hos individen

 • Ålder
 • Tidigare fallolyckor
 • Läkemedel - se alltid över läkemedelsanvändandet i samband med fallrisk!
 • Näringstillstånd, undernäring, intorkning.
 • Inkontinens
 • Inaktivitet
 • Nedsatt rörelseförmåga, muskelstyrka och balans
 • Nedsatt ADL-förmåga
 • Rädsla för att falla
 • Nedsatt syn, hörsel
 • Alkoholintag
 • Sjukdomar som ökar risken för fall och fallskador: stroke, diabetes, parkinson, epilepsi, kognitiv svikt, demens, depression, m. m.

Riskfaktorer i omgivningen

 • Fysiskt svaga, kognitivt nedsatta och äldre faller ofta inomhus.
 • Pigga, friska och aktiva äldre faller oftare utomhus.
 • Exempel på risker inomhus: hala golv, lösa mattor, dålig belysning, trösklar, sladdar, klädsel/skor mm.
 • Exempel på risker utomhus: gårdar, trottoarer, trappor, snöröjning mm.

 

Version: 1
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2017
Politik och demokrati