Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Rådgivning i fallprevention

På Omsorgsförvaltningen finns två personer med särskilda kunskaper inom området fallprevention. De kan ge råd och stöd. 

Arina Karlsson distriktssköterska 

arina.karlsson@vaxjo.se 

Åsa Hedberg distriktssjukgymnast tel. 0470-437 39

asa.hedberg@vaxjo.se  

Version: 
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati