Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Rekvisition

Beställning av syrgasgrimmor och slangar görs enligt "Rutin för läkemedelsnära produkter".länk till annan webbplats

Patientbunden syrgas

Beställning av patientbunden syrgas görs via Vårdapoteket Landskrona tel. 010-494 75 85, tel.tid vardagar 8.30-10.30. Alla flaskor fulla, tomma eller påbörjade, ska returneras när patient avslutat sin oxygenbehandling eller avlidit. 

Utrustning levereras  och hämtas av MFT och MTA.

Syrgas till kommunalt förråd

Beställning av syrgas till kommunalt förråd sker via E-builder. Leverans sker till respektive enhet med syrgasförråd.

Beställning av O-ringar se lokal instruktion.

Utrustning handhas av kommunen.

Nyinsättning av syrgas via primärvården.

Se "Syrgasbehandling i kommunal hemsjukvård".

Version: 2014-06-11
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Politik och demokrati