Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Service och underhåll

Patientbunden syrgas

Utrustning till patientbunden syrgas sköts av MFT och MTA.

Syrgas i kommunalt förråd

Kommunen ansvarar för service och underhåll av regulatorer i kommunala förråd.

Årlig kontroll av medicinteknisk utrustning, se lokal instruktion.

Vid behov av ny regulator eller utrustning, se lokal instruktion.

Version: 2002-10-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati