Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Tekniska hjälpmedel

Om hjälpmedel behövs t ex flaskhållare på säng, rullstol eller rullator ska arbetsterapeut kontaktas. 

Version: 2002-10-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati