Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Transport inom hemsjukvården

Vid transport av syrgasflaskor får 1-2 flaskor (max 20 liter) transporteras samtidigt.

Vid transport ska gasflaskorna vara säkrade, det vill säga fastspända eller fastkilade så de inte kan förflytta sig under transporten. Flaskorna ska förvaras liggande i oxygenvagn i bagageutrymmet mot baksätets ryggstöd eller ordentligt fastspända med hakar och spännband.

Gasflaskor för medicinskt bruk som är mindre och försedda med pin-index-ventil, får transporteras utan skyddshuv. De ska vara försedda med ventilskydd.

Gasflaskor ska inte transporteras med inkopplade regulatorer om inte regulatorn är fast monterad. Undantaget är passagerare med oxygenbehandling.

Det ska finnas brandsläckare fast förankrade, på minst 2 kg, som medföljer transporten.

Bilen måste vara låst när den lämnas.

Version: 2015-07-20
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati