Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Patientansvarig sjuksköterska

Patientansvarig sjuksköterska

Alla patienter med pågående insats av sjuksköterska på omsorgsförvaltningen ska ha en sjuksköterska med särskilt ansvar för just honom/henne. Namnet på patientansvarig sjuksköterska ska anges i omvårdnadsjournalen.

Läs funktionsbeskrivning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati