Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Provtagning i hemsjukvården

Rutin för provtagning, inlämning av prover och att skicka prover i Cosmic m.m.

Rutin för transport av prover i hemsjukvården.

Version: 2015-12-29
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2018
Politik och demokrati