Kommunrehab LINK

Här hittar du Kommunrehabs lokala rutiner för LINK

Vid tillfällig placering har den Arbetsterapeut (AT) och eller Fysioterapeut (FT) som deltog på vårdplanering ansvar att kontakta den AT eller FT som kommer vara aktuell på korttidsplatsen. 

Läs även Växjö Kommuns LINK rutin

Version: 160901
Fastställd av:
Avdelningschef
Dokumentansvarig:
Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2017
Politik och demokrati