Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Rehabtelefon

Rehabtelefonen är en gemensam ärendeingång till Kommunrehabs arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Här hittar du information till arbetsterapeuter och fysioterapeuter som bemannar rehabtelefonen.

Rehabtelefonnummer: 0470 - 430 50 Tel tid: 8.00 - 10.00.

Den som bemannar Rehabtelefonen ska:

  • Ta emot inkommande ärenden och fylla i ärendeanmälan. Länk till ärendeanmälan rehabtelefonen
  • Registrera inkommande ärende i Registreringsboken.
  • Brådskande ärenden, som behöver åtgärdas samma dag, fördelas till kollega i aktuellt team direkt via personlig kontakt. Övriga ärenden fördelas i teamfack då telefontiden är slut.
  • Läsa och fördela kommunrehabsmeddelanden i ProCapita. Information om hur du gör finns i G-katalogen/arbplats rehab/rutiner/ rehabtelefonen.


Den som sitter i Rehabetelefonen ska förvissa sig om att den kollega, som ska sitta i Rehabtelefonen nästa dag, vet om det. Lämna "påminnelseskylten" på den personens skrivbord som ska ha ärendetelefonen dagen efter.

Vid sjukdom ansvarar teamet för att hitta ersättare till Rehabtelefonen för den som är sjuk.

Den som bemannar telefonen ska även finnas tillgänglig på sin mobiltelefon under eftermiddagen för inkommande brådskande ärenden/frågor fram till klockan: 15.00. Meddela Kundtjänst på Hjälpmedelscentrum vid byte (både sjukdom och andra byten) telefon: 0470-79 6100.

Instruktion:

Svarsmeddelande: Välkommen till Kommunrehab och Namn

Exempel på frågor att ställa (följer ISBAR):
S
Vad har du för problem? Vad är orsaken till att du ringer?

B
Hur fungerar det idag?
Har det varit så länge?
Fråga om allmäntillstånd, livssituation, boende miljö?
Har du tidigare varit i kontakt med någon?
Har du fallit under det senaste året?
Är du rädd för att falla? /Tror du att du kommer att falla om ingen förebyggande åtgärd sätts in?
 
A
När/ Hur/ hur ofta påverkas du i dina dagliga aktiviteter?
Hur har du klarat dig fram till nu?
Får du hjälp av någon?
Har du några hjälpmedel?

Vid ny patient i ordinärt boende fråga:
Har du fallit under det senaste året?
Är du rädd för att falla? /Tror du att du kommer att falla om ingen förebyggande åtgärd sätts in?

Informera om:
Växjö kommun tar ut en Hälso- och sjukvårds avgift för bedömning och insatser. Avgiften tas ut även om utprovning/hämtning av hjälpmedel sker på Hjälpmedelscentrum. Hänvisa till avgiftshandläggare via kontaktcenter vid frågor telefon 0470-41 000.

Kontakt ska ske inom tre dagar innebär att dagarna börjar räknas med start dagen efter, till exempel om man ringer en måndag sker kontakt senast torsdag.

Vid återlämning/ reparation av hjälpmedel
Hänvisa att de själva kan lämna/ta kontakt med HjälpmedelsCentrum telefon 0470-796100 eller om bedömning att de inte klarar det registrera en hämtorder eller aktivitet i Websesam.

Ärenden som berör arbetsorder/uppföljning lämnas i första hand till ordinarie Arbetsterapeut eller fysioterapeut. Hämtorder vid dödsfall kan utföras i mån av tid. Övriga ärenden hanteras från fall till fall. Viktigt att kontrollera om aktuella hjälpmedel är hyrda eller inköpta innan hämtorder skickas. Utförs en åtgärd måste den dokumenteras i patientjournal.

Meddelande till kollega
Om patienten vill prata med någon speciell person, fråga ändå om orsaken för att försöka ta emot ärendet och avgöra prioritering. Om det inte är möjligt är det ok att lämna ut kollegas telefonnummer.

Ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut väljer priokod utifrån svaren Länk till prioriteringsordninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Version: 2017-12-27
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2017
Politik och demokrati