Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Beslutsstöd

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården när patienten försämras i sitt allmäntillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning vilken vårdnivå som är adekvat.

Checklista Beslutsstöd

Lokal rutin för användande av beslutsstöd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati