Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Faxrutiner

Instruktion för utlämnande och mottagande av information som berör medicinska uppgifter via telefax LÄNK

Bilaga 1 Klassifikation av medicinska dokument LÄNK

Bilaga 2  Faxblankett LÄNK

Version: 2015-07-31 
Faställd av: MAS
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati