Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Hemsjukvård i Kronobergs län

Överenskommelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster mellan kommunerna och Region Kronoberg gällande hemsjukvård.

Lokalt tillägg för Växjö kommun Omsorgsförvaltningen: Närståendevårdare som pga det stöd som de ger till en närstående har svårt att ta sig till Region Kronobergs sjukvårdsinrättningar för sin egen hälso- och sjukvård har rätt till hemsjukvård. 

Version: 2016-07-06
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS     

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2018
Politik och demokrati