Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Informationsöverföring inom hälso- och sjukvården

För sjuksköterska i kommunal verksamhet och privat verksamhet på avtal med Växjö kommun.

Övergångar mellan olika vårdgivare eller vårdande enheter innebär en förhöjd risk för
patientsäkerheten. Därför bör denna del av vårdprocessen säkerställas genom tydliga
ruter. Denna rutin är en del omsorgsförvaltningens och Arbete och välfärds
ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

Länk till rutin för sjuksköterska

Länk till rutin för arbetsterapeut/fysioterapeut

Version: 2017 09-11
Faställd av: Carina Yngvesson
Dokumentansvarig: MAS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2017
Politik och demokrati