Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Samverkan, vårdplanering, utskrivningsklara i Kronobergs län

I enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns det en överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner gällande rutin för inskrivning in- och utskrivning av patienter i sluten vård.

Länk till överenskommelsenlänk till annan webbplats (Region Kronobergs hemsida, se under rubriken In- och utskrivning av patienter i sluten vård.)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2018
Politik och demokrati