Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Samverkansöverenskommelse psykiatri

Genom denna överenskommelse har Region Kronoberg och länets kommuner enats om ett antal strukturella och innehållsmässiga förutsättningar för samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Denna överenskommelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett styrande dokument där landstingsledningen och kommunledningarna ansvarar för att verksamheterna inom respektive huvudman ges kunskap om och mandat att arbeta i enlighet med samverkansöverenskommelsen.

Version: 2017-04-05
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: MAS     

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati