Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Avlägsna nekroser och annan död vävnad

Revidering av sår görs av läkare och sårsjuksköterska.

Torra och svarta nekroser på tår och hälar ska vanligen inte avlägsnas, låt dem ramla bort av sig själva.

Endast sjuksköterska som är väl förtrogen med uppgiften får rensa upp såret med sax och pincett. Kan ej delegeras.  

Version: Version 1, 2009-09-02  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati