Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Avvikelseregistering

Vad ska rapporteras?

  • Trycksår oavsett hos vilken vårdgivare dessa har uppkommit.
  • Sår som uppstår på grund av olycka, sårskada.
  • Utebliven sårbehandling.
  • Felaktigt använt eller hanterat sårvårdsmaterial t ex fel sida mot såret, kontraindicerat material.
  • Kompression som inte utförts enligt ordination.
Version: Version 1, 2009-09-02  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati