Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Bedömningsintrument

Nedanstående bedömningsinstrument ska användas för bedömning av risk för trycksår, smärta och nutrition.

Modifierad Norton

Minimal Nutritional Assessment (MNA)

Visuell Analog Skala (VAS) www.1177.se - Handbok för hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - avsnitt Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Version: Version 1, 2009-09-02  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati