Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Definition

Sår

Vulnus, primärläkande sår, till exempel operationssår, är sår utan vävnadsdefekter. Sårkanterna läggs emot varandra och sutureras.

Ulcus, sekundärläkande sår, till exempel bensår och trycksår, är vävnadsdefekter som måste utfyllas för att såret ska kunna läka (Handbok för hälso- och sjukvård).

Trycksår

Trycksår definieras som ”en lokal skada i huden förorsakad av störning av blodtillförsel till området oftast orsakad av tryck, skjuv eller friktion eller en kombination av dessa faktorer” (Dealey 1994).

Version: Version 1, 2009-09-02  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati