Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Dokumentation

En vårdplan ska upprättas av patientansvarig sjuksköterska. Där ska framgå vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem.

Uppföljning av resultatet, utifrån planerad omvårdnadsåtgärd, ska resultera i en uppdatering av status.

När sårvård delegeras ska HSL-uppdrag skrivas.

Om möjlighet finns ska såret fotograferas av patientansvarig sjuksköterska. Lägg en papperslinjal längs med sårets ena sårkanten.

Fotografier förvaras märkta med namn, personnummer, sårets lokalisation och datum i pappersjournalen.

Version: Version 1, 2009-09-02  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati