Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Förband

Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att välja lämpligt förband.

Produkter för sårbehandling finns upphandlade gemensamt för kommunerna i länet.

Om produktinformation ska ges av leverantör är syftet att informera om specifika egenskaper och handhavande av upphandlade produkter. Leverantören ska kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska för planering.   

Version: Version 1, 2009-09-02  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati