Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Informationsöverföring mellan vårdgivare

Informationsöverföring mellan landsting och kommun

När patienten besöker specialistmottagning första gång via konsultremiss från läkare, tänk på att skicka med utdrag ur aktuell vårdplan från VO, skicka även med foton på aktuellt sår om sådana finns.

Landstinget kommer att skicka med patienten ett behandlingsförslag.baksidan av denna ska vi i kommunen svara inför nästa planerade återbesök.

Version: Version 1, 2009-09-02  
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2017
Politik och demokrati